Dzejas diena – Dzeja elpo

Dzejas dienu pasākumi norisinās visā Latvijā, protams, arī mūsu skolā.
13.septembrī ciemos bija ieradies radošs dzejnieks Jans Ikes, kurš aicināja ikvienu nebaidīties un piepildīt savus sapņus. Protams, kā jau ierasts Dzejas dienā tika lasīti dzejoļi. Šogad dzeja tika lasīta no dzejnieka dzejoļu krājuma “12”, kā arī notika brīva saruna starp dzejnieku un audzēkņiem, un skolotājiem.
Paldies dzejniekam un viņa draudzenei Madarai, kuri atrada laiku un ieradās skolā.