K. Berelis skolu pārstāv starptautiskā konkursā Mēbeļu galdnieks 2023

23.novembrī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā norisinājās starptautiskais profesionālās meistarības konkurss “Mēbeļu galdnieks 2023”.
Konkursā piedalījās jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 3.kursa būvizstrādājumu galdnieks Kristiāns Berelis.
Dalībnieku uzdevums bija izgatavot koka sāls trauku. Šim darbam bija nepieciešama augsta precizitāte, meistarība, zināšanas un prasmes darbā ar koku.
Paralēli meistarības konkursam pedagogiem notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Jēgpilnu uzdevumu veidošana izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai”, kurā piedalījās arī mūsu skolas kokapstrādes skolotājs Jānis Madžulis. Skolotāji diskutēja un strādāja pie profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu un vērtēšanas kritēriju izstrādes metodikas, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu izstrādes 2024.gadam.
Foto: Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums