Kopsavilkums par projektu Pumpurs 2019./2020.m.g

Projekts Pumpurs atbalstu sniedza audzēkņiem 2019./2020.m.g. – ēdināšanas, sabiedriskā transporta kompensāciju un individuālo mācību līdzekļu iegādi. Sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju Lolitu Smirnovu audzēkņiem, kuri mācījās attālināti, tika sagatavotas un nodotas pārtikas pakas.

2019./2020.m.g.1.sem. 2019./2020.m.g.2.sem.
Atbalsta veidi Izglītojamo skaits Apgūtais fin. (EUR) Izglītojamo skaits Apgūtais fin. (EUR)
Ēdināšana 56 3 344,25 50 4465,50
Sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumu kompensācija 13 253,27 3 (plānoti bija 14) 36,28
Individuālie mācību līdzekļi (darba apģērbs) 12 409,68 Plānots bija 6
Kopā: 4007,20 4501,78

Projekts ir sekmējis audzēkņu priekšlaicīgas mācību pamešanas riska samazinājumu.

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”