Skolā viesojas Vasaras radošo darbnīcu 2024 dalībnieki

6.jūnijā pie mums skolā viesojās Vasaras radošo darbnīcu 2024 dalībnieki. Ar lielu interesi bērni iepazina galdnieku, automehāniķu, būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķu, metinātāju un pavāru profesijas.
Bērniem bija iespēja iegūt nelielu ieskatu darbā ar CNC iekārtu. Kopā ar skolotāju Jāni Madžuli tika izgatavota plāksnīte ar nometnes nosaukumu un puķītēm, kurās tika ierakstīts katra bērna vārdiņš. Vēlāk šo plāksnīti bērni varēs izkrāsot.