Skolotāji apgūst IKT prasmes Čehijā

Jūlija noslēguma mūsu skolotājas Lelde Kazakeviča un Solveiga Gaigalniece bija Čehijā un piedalījās kursos par IKT tehnoloģiju pielietošanu apmācību procesā – iepazinās ar dažādām platformām, veidoja mājas lapu.

Kursos piedalās dalībnieki no Spānijas, Itālijas, Rumānijas, Ungārijas un Grieķijas un tie notiek Erasmus+ projekta ietvaros.

Kursi notika Erasmus+ projekta „Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanā kā pamats veiksmīgai skolas modernizācijai un internacionalizācijai” (līgums Nr. 2020-1-LV01-KA101-077208) ietvaros.