Skolā viesi no Rokišku skolas

Apstiprināts jaunais Erasmus + projekts

Skola ir saņēmusi  Eiropas Savienības Erasmus + programmas…

Iesniegts jaunais Erasmus +projekts

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir iesniegusi Valsts izglītības…

Noslēdzas lietuviešu audzēkņu mobilitāte Aizkrauklē

Šodien savus diplomus par moduļa "Motoru apkope un remonts"…

Pie mums praksē mēnesi pavada Lietuvas automehāniķi

Pirmo reizi Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir arī kā…

Viesi no Kauņas profesionālās skolas

Šodien pie mums Skolā viesojās Kauņas profesionālās…