Izlaidums 2019./2021.m.g

20.jūnijs bija skaista diena, jo 87 skolas skolas absolventi saņēma diplomus un kvalifikācijas apliecības.

Diplomus par automehāniķa kvalifikāciju ieguva – 13, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa – 11, būvizstrādājumu galdnieka – 5, ēdināšanas pakalpojumu speciālista – 12, klientu apkalpošanas speciālista – 10 absolventi.

Kvalifikācijas apliecības par MIG/MAG metinātāja kvalifikācijas iegūšanu saņēma 18 audzēkņi, bet par kokapstrādes iekārtu operatora kvalifikāciju – arī 18.

Paldies grupu audzinātājiem Lijai Glezerovai, Rolandam Krūklim, Jānim Madžulim, Františkai Lipiņai, Edgaram Šalam un Aināram Mežaraupam kā arī pašiem absolventiem!

Paldies skolotājām Solveigai Gaigalniecei un Leldei Kazakevičai par sirsnīgo izlaiduma vadīšanu un ,protams, arī vokāli instrumentālajam ansamblim ar vadītāju Artūru Zemnieku par muzikālo pavadījumu.