Laura Krisanova izvirzīta Latvijas Simtgades stipendijai

Laura Krisanova, ēdināšanas pakalpojumu speciālistu absolvente,  šogad tika izvirzīta Simtgades stipendijai par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Katrai skolai katra mācību gada ietvaros ir iespēju 1 absolventu izvirzīt Simtgades stipendijai. Absolvents saņem 500 eiro lielu stipendiju