Izlaidums 28.06.2024.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izlaidums – 28.06.2024.
Skolu absolvēja 84 izglītojamie.
Simtgades stipendiju par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā saņēma absolventi – pavāre Inguna Žigure un būvizstrādājumu galdnieks Patriks Borovskis.
Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts turpmākais ceļš mūsu absolventiem!