Labdien! Visiem Obligāts aicinājums SPORTĀ! Piedalīties sacensībās Stiprinieks 2021. Vingrinājumus izpildam individuāli mājās no 1.novembra līdz 4.novembrim, ņemot vērā visus vingrinājumu izpildes nosacījumus. Kā 4. vingrinājumu izpildam Planku. Vingrinājumu rezultātus iesūtam līdz 4.novembrim savam sporta skolotājam. (Piemērs: 1a Jānis Jānītis 1.20; 2.40; 3.100; 4.0:33) VEIKSMI, IZTURĪBU UN GODĪGUMU VINGROJOT.

Jūsu sporta skolotāji