Konkursa – fakti par un ap sportu – 2. kārta

Izmantot šo neparasto iespēju laiku, kad visi esam iesaistīti solidaritātes cīņā pret Covid-19  vīrusa izplatību visā pasaulē un atrodamies sarežģītos un nebijušos dzīves, darba un mācību apstākļos, kad nepieciešams sevi motivēt koncentrēties, pašdisciplinēties un izmantot dažādas  iespējas sevis pašizglītošanā attālināti, lai vairotu spēju un apņēmību pretoties veselības apdraudējumam.

Konkursa 1. kārtas atbildes jāiesniedz līdz 15. aprīlim elektroniski mykoob.lv sporta skolotājiem, Word dokumenta fotmātā rakstot numurētas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Konkursa jautājumi tiek izsūtīti par katru sadaļu atseviški attiecīgi 1.aprīlī, 16.aprīlī, 28.aprīlī, 12.maijā un 21.maijā. Konkurss notiek laika periodā no 2020.g. 1.aprīļa līdz 31.maijam.

   Zinošākais un veiksmīgākais jaunietis un jauniete tiks apbalvoti ar AMI Sporta kluba sporta formu bet par sadaļu AMI Sporta klubs, attiecīgi AMI Sporta kluba krekliņu.

KONKURSA NOLIKUMS UN JAUTĀJUMI – 2. kārta